obsesja

59 tekstów – auto­rem jest ob­sesja.

Na­wet w piek­le zdarzają się cuda. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 kwietnia 2012, 17:13

Przez­nacze­nie jest wymówką głupich. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 kwietnia 2012, 19:59

Sa­mobójstwo - os­tatni prze­jaw od­wa­gi za­pamięta­ny ja­ko tchórzostwo. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 stycznia 2012, 10:05

I ten ból, kiedy ludzie stają się mniej ludzcy. Ta pus­tka, kiedy od­kry­wasz, że niczym się od nich nie różnisz. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 września 2011, 14:57

Zaw­sze to ta­kie ulot­ne słowo 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 maja 2011, 21:09

Hu­ragan myśli - tsu­nami uczuć. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 5 lutego 2011, 21:10

Życie to ciągły strach. Mały czy duży – nieważne, grunt to go po­lubić, a z cza­sem sam zniknie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 lutego 2011, 19:00

Marze­nia są jak ko­lory na tęczy życia. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 lutego 2011, 20:07

Je­den płomień może rozpętać pożar.
Je­den człowiek może rozpętać piekło. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 grudnia 2010, 10:12

Każde­go dnia to­piłam się w ru­tynie codzien­ności ...
Aż wreszcie ktoś nau­czył mnie pływać.


___

Dla ~Open­ta­na . 

myśl
zebrała 66 fiszek • 26 listopada 2010, 14:39

obsesja

Niepoprawna, rozchwiana emocjonalnie optymistka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

obsesja

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność